บริการลิฟต์ทั้ง 6 ชั้น

บริการลิฟท์โดยสาร ใช้งาน 6 ชั้น น้ำหนักโดยสารลิฟท์ 800 KG.