Facebook

KEEP-IT STORY

ข้อควรรู้ ก่อนจะเช่า Self Storage ระยะสั้น

29 ก.ค. 2021

จากบทความก่อน เราดูกันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถเช่า Self Storage แบบรายวันได้หรือเปล่า ในบทความนี้เราจะมาดูกันค่ะว่า ถ้าต้องเช่า Self Storage ระยะสั้น เรามีเรื่องอะไรที่ควรรู้ไว้ก่อนบ้าง เรื่องที่ต้องเช็ค หากต้องการใช้ห้องเก็บของให้เช่าระยะสั้น ถ้าอยากเช่าห้องเก็บของให้เช่าเป็นรายวัน ตามที่กล่าวไปแล้วในบททความที่แล้วว่าก็มีผู้ให้บริการบ้างเจ้าที่มีบริการให้เช่ารายวัน แต่ปัญหาก็คือ ผู้บริการที่ให้บริการรายวันต่างๆเหล่านั้น อาจไม่ได้อยู่ใกล้บ้านของคุณ หรือก็คืออยู่ไกลเกินไป เดินทางไม่สะดวก ทำให้เราอาจต้องเช่าอันที่ใกล้บ้านแทน

อ่านเพิ่มเติม
TOP