สวัสดีปีใหม่ 2565 - Keep it Self Storage

สวัสดีปีใหม่ 2565

20 ธ.ค. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

 

Keep It Self Storage ขอเรียนให้ท่านทราบว่าฝ่ายบริการลูกค้าจะหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

อาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการตอบกลับข้อความหรือโทรศัพท์ในช่วงเวลาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถเข้าใช้งานห้องเก็บของได้ทุกวัน

ตลอด 24 ชั่วโมงตามปกติ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Keep It Self Storage Thailand

TOP