เช่าห้องเก็บของ ครบวงจรกับขั้นตอนง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน สะดวกประหยัดเวลา

วิธีการ เช่าห้องเก็บของ

ขั้นตอนที่ 1 เลือกขนาดห้อง และตำแหน่งของห้องตามที่ท่านต้องการ
ขั้นตอนที่ 2 ตกลงทำสัญญาการเช่าเก็บของ
ขั้นตอนที่ 3 นำของเข้าเก็บในห้องเก็บของ
ขั้นตอนที่ 4 ล็อคห้อง (กุญแจเป็นของท่าน ท่านเป็นผู้ถือสิทธิในการเปิดเพียงผู้เดียว)
TOP