Facebook

ขนาดห้อง

คุณสามารถเก็บทรัพท์สินได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เรามีห้องเก็บของขนาดตั้งเเต่ 0.3 ตารางเมตร ไปจนถึง 19 ตารางเมตร

ดังนั้นคุณสามารถเลือกขนาดห้องเก็บของได้ตามใจคุณ

ไซต์ LK

0.90 - 1.56 ตร.ม.

ไซต์ XS

1.56-2.70 ตร.ม.

ไซต์ S

3.25-4.80 ตร.ม.

ไซต์ M

5.40-7.80 ตร.ม.

ไซต์ L

8.10-10.4 ตร.ม.

ไซต์ XL

12.29-19.35 ตร.ม.

ไซต์ Mobile Locker

0.325 ตร.ม.

ไซต์ LK

Floor Space : 0.90 - 1.56 ตร.ม.
Dimensions
W : 1.00 - 1.30 ม.
H : 1.15 ม.
L : 0.90 - 1.30 ม.

For Personal :
กล่องอเนกประสงค์
โต๊ะข้างเตียง
กล่องเก็บของและกระเป๋าเดินทาง

Keep it Box Storable
12 - 18

Get A Quotation

ไซต์ XS

Floor Space : 1.56-2.70 ตร.ม.
Dimensions
W : 1.00-1.80 ม.
H : 2.30 ม.
L : 1.50-1.70 ม.

For Personal :
จักรยาน
กระดานโต้คลื่น
ตาราง
เก้าอี้
กล่องเก็บของ
ชั้นวางของ

Keep it Box Storable

Get A Quotation

ไซต์ S

Floor Space : 3.25-4.80 ตร.ม.
Dimensions
W : 1.30-2.50 ม.
H : 2.30 ม.
L : 1.60-2.50 ม.

For Personal :
เก้าอี้นวม
โซฟา
กล่องเก็บของ
โคมไฟ

Keep it Box Storable

Get A Quotation

ไซต์ M

Floor Space : 5.40-7.80 ตร.ม.
Dimensions
W : 2.40-3.80 ม.
H : 2.30 ม.
L : 1.70-3.00 ม.

For Personal :
เตียงสองชั้น
กระเป๋าเดินทาง
โคมไฟ
กล่องเก็บของ
ตะกร้า

Keep it Box Storable

Get A Quotation

ไซต์ L

Floor Space : 8.10-10.4 ตร.ม.
Dimensions
W : 2.60-9.25 ม.
H : 2.30 ม.
L : 1.00-4.00 ม.

For Personal :
โซฟา
โคมไฟ
เก้าอี้นวม
ชั้นวางทีวี
กล่องเก็บของ

Keep it Box Storable

Get A Quotation

ไซต์ XL

Floor Space : 12.29-19.35 ตร.ม.
Dimensions
W : 2.70-4.50 ม.
H : 2.30 ม.
L : 4.30-4.90 ม.

For Personal :

Keep it Box Storable

Get A Quotation

ไซต์ Mobile Locker

Floor Space : 0.325 ตร.ม.
Dimensions
W : 0.5 ม.
H : 0.95 ม.
L : 0.65 ม.

For Personal :
กระเป๋าเดินทาง
หนังสือ
ถุงใส่ของ
กล่องเอกสาร
กระเป๋ากล็อฟ

Keep it Box Storable

Get A Quotation
TOP